PIPWISE | Online Forex broker | CFD Trading | Stocks, indices

مدارک

بدون زحمت اسناد قانونی ضروری را از مخزن امن و سازماندهی شده ما دریافت کنید و آرامش خاطر شما را تضمین می کنیم.

مدارک

1. هشدار ریسک

هنگام اعمال لوریج، حتی یک تغییر جزئی در نرخ ممکن است منجر به سود یا زیان قابل توجهی شود.

2. شرایط حریم خصوصی

این سند ویژگی های اصلی مقررات جهانی حفاظت از داده ها (GDPR) را تشریح می کند.

1. هشدار ریسک

هنگام اعمال لوریج، حتی یک تغییر جزئی در نرخ ممکن است منجر به سود یا زیان قابل توجهی شود.

2. شرایط حریم خصوصی

این سند ویژگی های اصلی مقررات جهانی حفاظت از داده ها (GDPR) را تشریح می کند.