PIPWISE | Online Forex broker | CFD Trading | Stocks, indices

سهام

بازار سهام، نمایانگر حق مالکیت در یک شرکت است. سهام در بورس اوراق بهادار قابل معامله می‌باشد و سرمایه‌گذاران را قادر می سازد که در سود سهام و افزایش قیمت، شریک باشند.

سهام

بازار سهام چیست؟

بازار سرمایه یک اصطلاح گسترده است که اشکال مختلف مالکیت و حق دارایی را در بر می گیرد در حالی که سهام رایج‌ترین دارایی بازار سرمایه می‌باشد. در مباحث امور مالی، سهام اغلب به سهام مالکیت یک شرکت اشاره دارد.

سهام، در واقع سود باقیمانده از دارایی‌های یک شرکت پس از کسر بدهی‌ها است. شریکان تجاری شرکت به عنوان صاحبان سهام، از موفقیت شرکت، افزایش سرمایه و سود سهام منتفع می‌شوند. سرمایه‌گذاری در بازار سهام با ریسک همراه است، زیرا ارزش سهام می‌تواند بر اساس شرایط بازار و عملکرد شرکت پایه، نوسان داشته باشد.

سهام، در واقع سود باقیمانده از دارایی‌های یک شرکت پس از کسر بدهی‌ها است. شریکان تجاری شرکت به عنوان صاحبان سهام، از موفقیت شرکت، افزایش سرمایه و سود سهام منتفع می‌شوند. سرمایه‌گذاری در بازار سهام با ریسک همراه است، زیرا ارزش سهام می‌تواند بر اساس شرایط بازار و عملکرد شرکت پایه، نوسان داشته باشد.

معاملات سهام در بازار فارکس معمولا شامل قراردادهای مابه التفاوت (CFD) بر روی تغییرات قیمت هر سهام است. معامله‌گران می‌توانند تغییر جهت قیمت سهام را بدون داشتن سهام واقعی حدس بزنند. هنگامی که قراردادهای CFD سهام را در بازار فارکس معامله می‌کنید، در واقع در حال پیش بینی در مورد افزایش یا کاهش قیمت سهام هستید. سود یا زیان با تفاوت بین قیمت ورودی و خروجی تعیین می‌شود.

برای بررسی مشخصات، لطفا بر روی عنوان محصول مربوطه کلیک کنید.