PIPWISE | Online Forex broker | CFD Trading | Stocks, indices

پادکست

تحلیل فاندامنتال با استاد علی شریف آزاده

عضو فدراسیون بین المللی تحلیلگران تکنیکال IFTA و نخستین توسعه دهنده Grid Trading در ایران

 
 
 

پادکست‌های روزانه پیپ وایز منبع اصلی شما برای تجزیه و تحلیل عمیق بازارهای فارکس، فلزات و شاخص ها است. هر هفته با ما همراه باشید تا رویدادهای مهم بازار را بررسی کنیم تا همیشه یک قدم جلوتر از بازار حرکت کنید.

جزئیات پادکست:

بررسی روابط بین بازارهای مهم به همراه تحلیل استاد علی شریف آزاده با تاکید بر بازارهای فارکس، فلزات و شاخص‌ها، همچنین آپدیت‌‌های جدید روی نمادهای سبد پیشنهادی، مرور تقویم اقتصادی روزانه و تاثیرات رویدادها بر بازار.

برنامه پخش:

روزهای دوشنبه تا جمعه ساعت 11 صبح

تحلیل فاندامنتال با استاد علی شریف آزاده

عضو فدراسیون بین المللی تحلیلگران تکنیکال IFTA و نخستین توسعه دهنده Grid Trading در ایران

پادکست‌های روزانه پیپ وایز منبع اصلی شما برای تجزیه و تحلیل عمیق بازارهای فارکس، فلزات و شاخص ها است. هر هفته با ما همراه باشید تا رویدادهای مهم بازار را بررسی کنیم تا همیشه یک قدم جلوتر از بازار حرکت کنید.

جزئیات پادکست:

بررسی روابط بین بازارهای مهم به همراه تحلیل استاد علی شریف آزاده با تاکید بر بازارهای فارکس، فلزات و شاخص‌ها، همچنین آپدیت‌‌های جدید روی نمادهای سبد پیشنهادی، مرور تقویم اقتصادی روزانه و تاثیرات رویدادها بر بازار.

برنامه پخش:

روزهای دوشنبه تا جمعه ساعت 11 صبح