PIPWISE | Online Forex broker | CFD Trading | Stocks, indices

عید قربان تا عید غدیر را با خانواده پیپ وایز جشن بگیرید

تا سقف 5 دلار ریبیت روی هر لات معامله یا 10% کش بک روی هر واریزی تا 5 تیر ماه هدیه پیپ وایز به همراهان وفادار

طرح ریبیت

از 28 خرداد تا 5 تیر طبق جدول پایین، 3 تا 5 دلار بدون در نظر گرفتن سود و ضرر معاملات، ریبیت برای شما در نظر گرفته شده است. فقط در نظر داشته باشید که حتما حساب استاندارد باز کرده و برای برخورداری از این طرح حتما شماره حساب استاندارد خود را با عنوان “طرح ریبیت جشنواره” به آدرس ایمیل [email protected] ارسال کنید.

طرح کش بک

همچنین در این بازه زمانی شما میتوانید روی هر واریزی 10% کش بک دریافت کنید. برای برداشت این مبلغ فقط کافیست 10% میزان کش بک دریافتی را در مقیاس لات معامله کنید. به طور مثال اگر 1000 دلار واریز کردید مبلغ 100 دلار به عنوان کش بک دریافت خواهید کرد که برای برداشت کافیست 10 لات ترید کنید. این طرح فقط روی حساب استاندارد قابل ارائه است. دقت کنید که قبل از واریز حتما درخواست خود به همراه شماره حساب استاندارد با عنوان “طرح کش بک جشنواره” به ایمیل [email protected] ارسال کنید. تا پایان تیرماه فرصت دارید که میزان لات مورد نیاز جهت برداشت را معامله کنید.

دقت داشته باشید که

طرح ریبیت و کش بک همزمان قابل استفاده نیست

برای استفاده از طرح‌ها حتما باید ایمیل از شما دریافت شود. در غیر این صورت شامل طرح نمیشوید.

مشتریان قدیمی هم شامل این جشنواره میشوند فقط باید حتما قبل از معاملات یا واریز درخواست خود را ایمیل کنند

ترید هوشمندانه و مطمئن با پیپ وایز!